கூரியர் டெலிவரி & பண கொடுப்பனவு | மணி: 9: 00 - 21: 00 | அழைப்பு & SMS & WhatsApp 24 / XXL, வரி + 7 66 94 635 76

விதிமுறைகள் மற்றும் தள்ளுபடிக் கொள்கை

தள்ளுபடி 9%

புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு கூப்பன், விளம்பர குறியீடு அல்லது தள்ளுபடி இணைப்பு கிடைக்கும் போது வழங்கப்படுகிறது

(குறிப்பு - மாதாந்த தவணை கட்டணங்கள் பொருந்தாது)

தள்ளுபடி 9%

வழக்கமான வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது

(குறிப்பு - வழக்கமான வாடிக்கையாளர்களுக்கும் விளம்பரத்திற்கான தள்ளுபடிகள் - சுருக்கமாக இல்லை)

(குறிப்பு - மாதாந்த தவணை கட்டணங்கள் பொருந்தாது)

சேரும் தள்ளுபடி

முதல் ஒழுங்கு தானாக ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த வரிசையில் ஒரு பிளஸ் XX% தள்ளுபடி பெற தொடங்குகிறது பிறகு ஒரு "வழக்கமான வாடிக்கையாளர்" மற்றும் ஒரு 3% தள்ளுபடி நிலையை பெற்ற ஒரு வாடிக்கையாளர் (உதாரணமாக, XX ஆணைகள் செய்த வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு 9% தள்ளுபடி; இந்த மாற்றம் நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது அக்டோபர் 17, 2018)

தள்ளுபடி 9%

வழக்கமான வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் புதிய வாடிக்கையாளர்களைப் போலவே வழங்கப்பட்டது

- Help the authors of our site to create content, create a video review of our product, article, blog, photos for our site

(discounts also are not summed)

(குறிப்பு - மாதாந்த தவணை கட்டணங்கள் பொருந்தாது)

தள்ளுபடி 9%

Affiliate link - provided for regular customers who invited friends, family to make a purchase

அழைக்கப்பட்டார் மேலும் ஒரு தள்ளுபடி 5%

(குறிப்பு - மாதாந்த தவணை கட்டணங்கள் பொருந்தாது)

தள்ளுபடி பெற வேண்டுமா? எங்களை தொடர்பு கொள்ள